Wprowadzenie Do Filozofii Bohdan Chwedenczuk

Zajęcia prowadzone przez dr. hab. Bohdana Chwedeńczuka

Lista lektur do konwersatorium z WPROWADZENIA do FILOZOFII, 2006-2007

 • George E. Moore, Dowód na istnienie zewnętrznego świata, W: G. E. M., O metodzie filozoficznej. Wybór tekstów, Warszawa 1990, s. 68-85.
 • John L. Austin, Prośba o wybaczenie, w: J. L. A., Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, Warszawa 1993, s. 234 - 273.
 • Niezajęciowa lektura obowiązkowa*: Peter F. Strawson, Analiza i metafizyka. Wstęp do filozofii, Kraków 1994.
 • Karol Marks, Fryderyk Engels, Ideologia niemiecka, Przedmowa, I. Feuerbach: A) Ideologia w ogóle, a zwłaszcza niemiecka; B) Rzeczywista baza ideologii (w wydaniu: K. M., F. E., Dzieła, Książka i Wiedza 1975, wyd. 2., s. 13-78).
 • Leszek Kołakowski, Symbole religijne i kultura humanistyczna, w: L. K., Kultura i fetysze, Warszawa 1967, s. 263 - 290.
 • Niezajęciowa lektura obowiązkowa: Leszek Kołakowski, Główne nurty marksizmu, Londyn 1988, Cz. L, rozdziały I — IX
 • Edmund Husserl, Idee czystej fenomenologii I, Warszawa 1967, s. 3 — 85.
 • Roman Ingarden, Wstęp do fenomenologii Husserla, Warszawa 1974, s. 190-238.
 • Niezajęciowa lektura obowiązkowa: Roman Ingarden, Dążenia fenomenologów, w: R. I., Z badań nad filozofią współczesną, Warszawa 1963, s. 269-379.
 • Rudolf Carnap, Przezwyciężenie metafizyki przez logiczną analizę języka, w: Barbara Stanosz (red.), Empiryzm współczesny, Warszawa 1991, s. 52 - 74.
 • Carl G. Hempel, Empirystyczne kryterium znaczenia, w: Barbara Stanosz (red.), dz. cyt., s. 109-133.
 • Niezajęciowa lektura obowiązkowa: Kazimierz Ajdukiewicz, O tzw. neopozytywizmie, w: K. A., Język i poznanie, t. II (wydania różne).
 • Martin Heidegger, Bycie i czas, Warszaw 1994, && 39 - 42.
 • Jean Paul Sartre, Rozważania w kwestii żydowskiej, Łódź 1992.
 • Niezajęciowa lektura obowiązkowa: Frederick Copleston, Filozofia współczesna, Warszawa 1981, rozdziały DC — XII.

Niezajęciowe lektury obowiązkowe są przedmiotem kolokwium ustnego.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License