Wprowadzenie Do Filozofii Agnieszka Nogal

Zaliczenie na podstawie (regularnie sprawdzanej) obecności i tzw. aktywności na zajęciach. To znaczy: zaliczenie na podstawie obecności.
Na zajęciach omawiane są przeróżne teksty, od św. Tomasza pod Wittgensteina. Ich znajomość jest mile widziana, acz nieobowiązkowa.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License