Wolniewicz Boguslaw

Największy specjalista od Wittgensteina w Polsce. A być może i w Europie.

wolniewicz

Prowadzone zajęcia

Opinie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License