Walentowicz Halina

Doktor habilitowana w Zakładzie Filozofii Społecznej.

Tytuł pracy doktorskiej:
Przyszłość w prognozach K. Marksa i F. Engelsa
Tytuł pracy habilitacyjnej:
Tęsknota za lepszym. Historiozofia Maxa Horkheimera

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2006/2007:

  • ćwiczenia z filozofii społecznej - czwartek 11.30, s. 24

Strona instytutowa:

walentowicz.jpg

Opinie

  • Najlepsza w Polsce znawczyni filozofii Maxa Horkheimera. Potrafi prostym językiem wyjaśniać zawiłe problemy filozoficzne. Chodząca encyklopedia, jeśli chodzi o filozofię społeczną od Platona. Nie kryje swoich lewicowych sympatii, jest zresztą publicystką Nowej Krytyki. Występowała na licznych konferencjach, tu na przykład można przeczytać jej referat "Horkheimer a tradycja filozoficzna".
  • Zajęcia z pozoru nieciekawe i sztywno prowadzone. Ale warto przełamać niechęć i czytać teksty (których jest sporo). Gdy się tak zrobi, można dużo wynieść z zajęć, a ramy dyskusji (które pani doktor wyznacza na początku każdych zajęć) okazują się wcale niekrępujące. Pani doktor ma bystry umysł i dużą wiedzę, a oprócz tego dosyć określone poglądy, z którymi nieraz się nie kryje. Nie przeszkadza to jednak, ale stanowi po prostu kolejny, być może wyraźniejszy, głos w dyskusji na zajęciach, na które warto chodzić.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License