Teksty Filozoficzne

Samo zuploadowanie pliku to za mało! Należy jeszcze poinformować świat o jego istnieniu dodając link (odnośnik) w poniższej tabelce (nie robi się to automatycznie).

Teksty po polsku

A

Ajdukiewicz Kazimierz, "Czas prawdziwy" Ajdukiewicz - Czas prawdziwy.pdf
Ajdukiewicz Kazimierz, "Zmiana i sprzeczność" Ajdukiewicz - Zmiana i sprzeczność.pdf
Armstrong David M. "Czy naturalista może wierzyć w uniwersalia" Armstrong - Czy naturalista może wierzyć w uniwersalia.pdf
Arystoteles "Ustrój polityczny Aten" arystoteles_ateny.pdf
Arystoteles "Etyka Eudemejska" arystoteles_etyka_eudemejska.pdf
Arystoteles "Etyka Wielka" Arystoteles - Etyka Wielka.doc
Arystoteles "List do Aleksandra Wielkiego" arystoteles_list.pdf
Arystoteles "Metodorologika, O świecie" Arystoteles - Metodorologika, O swiecie.pdf
Arystoteles "O duszy" arystoteles_o_duszy.pdf
Arystoteles "Zachęta do filozofii" arystoteles_zacheta.doc
Św. Augustyn "Wyznania" Augustyn- Wyznania.pdf
Augustynek Zdzisław, Wersje materializmu Zdzisław Augustynek - Wersje materializmu.zip
Augustynek Zdzisław, Zdarzenia, rzeczy, procesy Augustynek - Zdarzenia, rzeczy, procesy.pdf
Marek Aureliusz "Rozmyślania" Marek Aureliusz - Rozmyslania.doc

B-C

Bachelard Gaston, Filozofia, która mówi nie str. 20-50 Bachelard_Filozofia, która mówi nie_str20-53.pdf
Barthes Ronald, Mitologie str.239-267 Barthes_Mitologie_str239-267.pdf
Barthes Ronald, Mitologie str.268-297 Barthes_Mitologie_str268-297.pdf
Benjamin Walter, O pojęciu historii Walter Benjamin - O pojęciu historii.pdf
Berkeley George, Traktat o zasadach ludzkiego poznania Berkeley - Traktat o zasadach.pdf
Bigaj Tomasz, "Czas, przestrzeń, ruch" Bigaj - Czas, przestrzeń, ruch.pdf
Bigaj Tomasz, "Kłopoty z abstraktami" Bigaj - Kłopoty z abstraktami.pdf
Bigaj Tomasz, "Paradoksy nieistnienia" Bigaj - Paradoksy nieistnienia.pdf
Bigaj Tomasz, "Przyszłość, determinizm i trójwartościowość" Bigaj - Przyszłość, determinizm i trójwartościowość.pdf
Bocheński Józef M., "De virtute militari" De_virtute_militari.rar
Bocheński Józef M., "Podręcznik mądrości" Podręcznik mądrości.rar
Bocheński Józef M., "Sens życia" Sens_zycia.rar
Bocheński Józef M., "Sto zabobonów" Sto_zabobonow.rar
Bocheński Józef M., "Współczesne metody myślenia" Wspolczesne_metody_myslenia.rar
Bocheński Józef M., "Zarys historii filozofii" Zarys_historii_filozofii.rar
Brzozowski Stanisław, "Materializm dziejowy jako filozofia kultury" Brzozowski - Materializm dziejowy jako filozofia kultury.doc
Carnap Rudolf, "Empiryzm, semantyka, ontologia" carnap empsemont.doc
Carnap Rudolf, "Filozofia i składnia logiczna" Carnap_filozofiaiskladnialogiczna.doc

D-H

Deleuze Gilles, "Kant" Deleuze - Kant.doc
Deleuze Gilles, "Nietzsche" Deleuze - Nietzsche.doc
Deleuze Gilles, Co to jest pojęcie? Deleuze_Guattari_str22-42.pdf
Deleuze Gilles, Funktywy i pojęcia Deleuze_Guattari_str129-179.pdf
Derrida Jacques, Semiologia i gramatologia Derrida_Semiologia i gramatologia.pdf
Diogenes Laertios, "Żywoty i poglądy słynnych filozofów" diogenes_laertios.pdf
Dobieszewski Janusz, "Współczesny stan filozofii w Rosji" Dobieszewski - Współczesny stan.pdf
Epiktet, "Diatryby" Epiktet - diatryby.pdf
Epiktet, "Encheiridion" Epiktet - Encheiridion.pdf
Epikur, "O prawach życia i śmierci" Epikur - O prawach zycia i smierci.doc
Feyerabend Paul, Jak być dobrym empirystą i inne eseje http://rapidshare.com/files/186159433/Paul_K_Feyerabend_-_Jak_byc_dobrym_empirysta.PDF
Feyerabend Paul "Jak być dobrym empirystą" Feyerabend - jak byc dobrym empirysta.doc
Foucault Michel, Archeologia wiedzy str.107-137 Foucault_Archeologia wiedzy_str107-137.pdf
Foucault Michel, Archeologia wiedzy str.138-167 Foucault_Archeologia wiedzy_str138-167.pdf
Freud Sigmund, Kultura jako źródło cierpień http://rapidshare.com/files/232562970/Sigmund_Freud_-_Kultura_jako_zrodlo_cierpien.pdf
Freud Sigmund, Zarys psychoanalizy http://rapidshare.com/files/232564079/Sigmund_Freud_-_Zarys_psychoanalizy.pdf
Fromm Erich, "O sztuce miłości" Fromm_Osztucemilosci.doc
Fromm Erich, "Ucieczka od wolności" Fromm - Ucieczka od wolnosci.zip
Habermas Jürgen, Klasyczna nauka o polityce a filozofia społeczna http://rapidshare.com/files/232595461/Jurgen_Habermas_-_Klasyczna_nauka_o_polityce_a_filozofia_spoleczna.pdf
Hartman Jan, "Spór o istnienie świata" (o Ingardenie) spor_o_istnienie_swiata.rtf
Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Kto myśli abstrakcyjnie? Georg Wilhelm Friedrich Hegel - Kto myśli abstrakcyjni.pdf
Hegel Georg Wilhelm Friedrich, różne książki i artykuły http://hegloteka.dyktatura.info/
Heidegger Martin, "Czym jest metafizyka. Wprowadzenie" Heidegger - Czym jest Metafizyka - wprowadzenie.doc
Heidegger Martin, Przezwyciężenie metafizyki Heidegger - Przezwyciezenie Metafizyki.doc
Heisenberg Werner C., "Fizyka a filozofia" Heisenberg W. C - Fizyka a filozofia.pdf
Hempoliński Michał, Zarys struktury działania i współdziałania Michał Hempolinski - Zarys struktury działania i współdziałania.pdf
Hołówka Teresa, "O uniwersyteckim nauczaniu logiki" Holowka_onauczaniulogiki.doc
Horkheimer Max, Adorno Theodor W., "Dialektyka Oświecenia" https://rapidshare.com/files/2469821277/Max_Horkheimer__Theodor_Adorno_-_Dialektyka_Oświecenia.pdf
Horkheimer Max, Adorno Theodor W., Pojęcie oświecenia (fragment Dialektyki oświecenia) horkheimer_adorno_pojecie_oswiecenia.doc
Hume David, Traktat o naturze ludzkiej hume - traktat o naturze ludzkiej.pdf
Hume David, Dialogi o religii naturalnej hume - dialogi o religii naturalnej.pdf
Husserl Edmund, "Idea Fenomenologii" Husserl E - Idea Fenomenologii.doc
Husserl Edmund, "Kryzys Europejskiego Człowieczeństwa a Filozofia" Husserl E - Kryzys.doc
Gadamer Hans-Georg, "Aktualność Piękna" Gadamer H - Aktualnosc Piekna.pdf
Gettier Edmund L., "Czy uzasadnione i prawdziwe przekonanie jest wiedzą" Gettier - Czy jest wiedzą.pdf

I-J

Ingarden Roman, "Wstęp do Fenomenologii Husserla Wykład 1" Ingarden - Wstep do Fenomenologii Husserla wyklad 1.doc
Ingarden Roman, "Wstęp do Fenomenologii Husserla Wykład 2" Ingarden - Wstep do Fenomenologii Husserla wyklad 2.doc
Jaspers Karl, "Nietzsche a chrześcijaństwo" Jaspers_Nietzsche a chrzescijanstwo.doc
Jaspers Karl, "Rozum i egzystencja" Jaspers_rozumiegzystencja.doc
Jaspers Karl, "Wiara Filozoficzna" Jaspers K - Wiara Filozoficzna.doc

K

Kant Immanuel, "Krytyka praktycznego rozumu. Księga II" KANT_krytyka_prakt_roz_ks_II.doc
Kant Immanuel, "Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki" Prolegomena do wszelkiej przyszlej metafizyki.doc
Kant Immanuel, "Uzasadnienie metafizyki moralności" kant_uzasadnienie.zip
Kartezjusz, "Medytacje o filozofii pierwszej" kartezjusz_medytacje o filozofii pierwszej_tlum_Jan_Hartman.doc
Kartezjusz, "Rozprawa o metodzie" kartezjusz_rozprawa.doc
Kołakowski Leszek, "Bajki różne. Opowieści biblijne. Rozmowy z diabłem" Kolakowski - Bajki rozne.doc
Kołakowski Leszek, "Leibniz i Hiob. Metafizyka zła" kolakowski - leibniz_i_hiob.doc
Kołakowski Leszek, "Notatki o współczesnej kontrreformacji" Kolakowski - Notatki O Wspolczesnej Kontrreformacji.pdf
Kotarbiński Tadeusz, "O postawie reistycznej, czyli konkretystycznej. Fazy rozwojowe konkretyzmu" Kotarbiński - O postawie reistycznej, fazy rozwojowe.pdf
Kroński Tadeusz, Rozważania wokół Hegla http://www.4shared.com/file/bdRNx-Gv/Tadeusz_Kroski_-_Rozwaania_wok.html

L-M

Leibniz Georg Wilhelm, "Monadologia" leibniz - monadologia.doc
Leibniz Georg Wilhelm, "Zasady natury i łaski oparte na rozumie" Leibniz - Zasady natury.pdf
Locke John, "List o Tolerancji" Locke J - List o Tolerancji.doc
Lukács György, Czym jest marksizm ortodoksyjny? http://skfm.dyktatura.info/downloads.php?cat_id=34&download_id=172
Łukasiewicz Jan, "Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny" Łukasiewicz - Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny.pdf
Machiavelli Nicolo, "Książę" Machiavelli - Ksiaze.doc
Marcuse Herbert, Marksizm i feminizm Herbert Marcuse - Marksizm i feminizm.pdf
Marks Karol, "Kapitał - krytyka ekonomii politycznej" http://kapital.dyktatura.info/
Marks Karol, "Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa" http://www.marxists.org/polski/marks-engels/1843/krytyka-hfp/index.htm
Marks Karol, "Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 roku" Karol Marks - Rekopisy.doc
Merleau-Ponty Maurice, Fenomenologia percepcji https://rapidshare.com/files/3756251738/Maurice_Merleau-Ponty_-_Fenomenologia_percepcji.pdf
Michalski Krzysztof, "Heidegger" Michalski - Heidegger.doc

N-O

Natorp Paul, Filozofia http://rapidshare.com/files/232573707/Paul_Natorp_-_Filozofia.pdf
Nietzsche Friedrich, "Antychryst" http://nietzsche.ph-f.org/dziela/fn_a.pdf
Nietzsche Friedrich, "Antychrześcijanin" Nietzsche - Antychrzescijanin.doc
Nietzsche Friedrich, "Dytyramby dionizyjskie" http://nietzsche.ph-f.org/dziela/fn_dd.pdf
Nietzsche Friedrich, "Ecce Homo" http://nietzsche.ph-f.org/dziela/fn_eh.pdf
Nietzsche Friedrich, "Jutrzenka" http://nietzsche.ph-f.org/dziela/fn_j.pdf
Nietzsche Friedrich, "Ludzkie, arcyludzkie" http://nietzsche.ph-f.org/dziela/fn_la.pdf
Nietzsche Friedrich, "Narodziny Tragedii z Ducha Muzyki" Nietzsche Narodziny Tragedii z Ducha Muzyki.pdf
Nietzsche Friedrich, "Niewczesne rozważania" http://nietzsche.ph-f.org/dziela/fn_nr.pdf
Nietzsche Friedrich, "O pożytkach i szkodliwości historii dla życia" Nietzsche_O pozytkach.doc
Nietzsche Friedrich, "Poza dobrem i złem" Nietzsche - Poza dobrem i zlem.doc
Nietzsche Friedrich, "Tako rzecze Zaratustra" Nietzsche - Zaratustra.doc
Nietzsche Friedrich, "Wędrowiec i jego cień" http://nietzsche.ph-f.org/dziela/fn_wc.pdf
Nietzsche Friedrich, "Wiedza radosna" http://nietzsche.ph-f.org/dziela/fn_wr.pdf
Nietzsche Friedrich, "Wola mocy" http://nietzsche.ph-f.org/dziela/fn_wm.pdf
Nietzsche Friedrich, "Z genealogii moralności" Nietsche Fryderyk - Z genealogii moralnosci.pdf
Nietzsche Friedrich, "Zmierzch Bożyszcz" Nietzsche - Zmierzch Bozyszcz.doc
Ochocki Aleksander, Brecht, Lukacs i cień Falstaffa Aleksander Ochocki - Brecht, Lukacs i cień Falstaffa.pdf

P-S

Platon, "Dialogi. Fajdros, Uczta, Menon, Eutyfron, Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Timaios, Kritias" platon_dialogi.rtf
Platon, "Eutydem" Platon - Eutydem.pdf
Platon, "Listy" platon_listy.pdf
Platon, "Protagoras" platon_protagoras.doc
Plutarch, Moralia 1 Plutarch - Moralia cz. 1.pdf
Plutarch, Moralia 2 Plutarch - moralia cz. 2.PDF
Przełęcki Marian, Argumentacja reisty Marian Przełęcki - Argumentacja reisty.pdf
Przełęcki Marian, Prawda Marian Przełęcki - Prawda.pdf
Pseudo-Platon, "Zimorodek i inne dialogi" pseudo_platon_zimorodek_i_inne_dialogi.pdf
Quine Willard Van Orman, O poglądach Carnapa na ontologię Willard Quine - O poglądach Carnapa na ontologię.pdf
Quine Willard Van Orman, O tym co istnieje Quine - o tym co istnieje.pdf
Reich Wilhelm, Seksualno-ekonomiczne podstawy rodziny mieszczańskiej Wilhelm Reich - Seksualno-ekonomiczne podstawy rodziny mieszczańskiej.pdf
de Sade D.A.F., "Prawda" De Sade - Prawda.doc
Sartre Jean-Paul, Egzystencjalizm jest humanizmem [[http://www.4shared.com/file/zbEEfAIq/jean-paul_sartre_-_egzystencja.html]]
Sartre Jean-Paul, Rozważania o kwestii żydowskiej [[http://www.4shared.com/file/cV1S86vE/Jean-Paul_Sartre_-_Rozwaania_o.html]]
Scheler Max, "O zjawisku tragiczności" scheler_ozjawiskutragicznosci.doc
Schiller Fryderyk, "Co to jest historia powszechna i po co ją studiujemy?" Fryderyk Schiller - Co to jest historia powszechna.pdf
Schopenhauer Artur, "Dialektyka erystyczna" Schopenhauer - Dialektyka Erystyczna.doc
Schopenhauer Artur, "Metafizyka życia i śmierci" Schopenhauer_Metafizyka.doc
Schopenhauer Artur, "O postawie moralności" Schopenhauer - o postawie moralnosci.rar
Schopenhauer Artur, "O wolności ludzkiej woli" http://www.nietzsche.pl/Schopenhauer/WW/
Searle John R., "Czy komputery mogą myśleć?" Searle - Czy komputery moga myslec.doc
Searle John R., "Problem psychofizyczny" Searle - Problem psychofizyczny.pdf
Sekstus Empiryk, "Zarysy pirrońskie" sextus_empiryk_zarysy_pyrronskie.pdf
Siemek Marek Jan - różne książki i artykuły http://hegel-marks.pl/?page_id=176
Szawarski Zbigniew, Rozmowy o etyce http://rapidshare.com/files/232596804/Zbigniew_Szawarski_-_Rozmowy_o_etyce.pdf

T-Z

Tatarkiewicz Władysław, "Historia Filozofii, Tom 1" Tatarkiewicz - Historia Filozofii 1.doc
Tatarkiewicz Władysław, "Historia Filozofii, Tom 2" Tatarkiewicz - Historia Filozofii 2.doc
Tatarkiewicz Władysław, "Historia Filozofii, Tom 3" Tatarkiewicz - Historia Filozofii 3.doc
Teofrast, "Historia filozofii" Teofrast - Historia filozofii.pdf
św. Tomasz z Akwinu, "O wieczności świata" (De aeternitate mundi) http://www.republika.pl/toeinai/wieczne.htm
św. Tomasz z Akwinu, "O zasadach natury" (De principiis naturae) http://www.republika.pl/toeinai/natura.htm
św. Tomasz z Akwinu, "Suma teologiczna" (Summa theologiae) http://www.katedra.uksw.edu.pl/suma/suma_indeks.htm
św. Tomasz z Akwinu, "Zagadnienia rozmaite" (Questiones quodlibetales) http://www.republika.pl/toeinai/quaestiones.htm
Wittgenstein Ludwig, Traktat logiczno-filozoficzny wittgenstein_traktatlogiczno.doc
Wittgenstein Ludwig, O pewności wittgenstein - o pewnosci
Wittgenstein Ludwig, Wykład o etyce wittgenstein - wyklady o etyce
Wittgenstein Ludwig, Wykłady o wierze wittgenstein - wyklady o wierze
Woleński Jan, Zagadnienia metateoretyczne wolenski_zagadnienia.doc

Teksty po angielsku

Austin John Langshaw, A Plea For Excuses Austin J L - A Plea For Excuses.pdf
Bacon Francis, The New Atlantis The New Atlantis
Berkeley George, A Treatise Concerning The Principles of Human Knowledge Berkeley - A Treatise...
Carnap Rudolf, Empiricism, Semantics, and Ontology Carnap - Empiricism, Semantics, and Ontology.pdf
Hobbes Thomas, Leviathan Hobbes - Leviathan.rtf
Hume David, An Enquiry Concerning Human Understanding http://www.gutenberg.org/dirs/etext06/8echu10h.htm
Locke John, The Second Treatise on Government (Drugi traktat o rządzie) Locke - The Second Treatise on Government
Marenbon, Medieval Philosophy Marenbon - Medieval Philosophy
Plato, The Republic (Państwo) Plato - The Republic
Quine Willard Van Orman, Two Dogmas of Empirism http://www.ditext.com/quine/quine.html
Russell Bertrand, On Denoting Russell - On Denoting
Russell Bertrand, Problems of Philosophy Russell - Problems of Philosophy
Scruton - Short History of Modern Philosophy. From Descartes to Wittgenstein Scruton - Short History of Modern Philosophy. From Descartes to Wittgenstein
Tarski Alfred, The Semantic Conception Of Truth http://www.ditext.com/tarski/tarski.html
Wittgenstein Ludwig, On Certainity http://budni.by.ru/oncertainty.html
Wittgenstein Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus http://www.kfs.org/~jonathan/witt/tlph.html

Teksty po rosyjsku

Шестов Лев, Добро в учении гр. Толстого и Ницше http://www.vehi.net/shestov/dobro.html

(polecamy też Projekt Gutenberg)

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License