Szawarski Zbigniew

Prof. Szawarski jest pracownikiem naukowym zakładu etyki. Specjalizuje się w etyce medycyny. Prowadzi ćwiczenia z etyki oraz seminaria.

*Zajęcia prof. Szawarskiego są jednymi z lepszych na filozofii w jakich uczestniczyłem. Niestety, pan profesor traci wiele ze swojego uroku, jeśli na jego zajęciach jest zbyt wiele osób. Dlatego warto chodzić na jego zwyczajowo chyba organizowane ćwiczenia we wtorek o 8 rano (gwarantowana niska frekwencja) oraz na zajęcia po angielsku. Poglądy prof. Szawarskiego są trudne do ustalenia (zazwyczaj nie ujawnia ich na swoich zajęciach) ale jest on typem cynika. Lubuje się on w złośliwych, choć bardzo inteligentych, komentarzach na temat absolutnie wszystkich doktryn etycznych. Na zajęciach prof. Szawarskiego z pewnością można się wiele nauczyć, szczególnie problemów przed jakimi stoją rozmaite teorie i poglądy etyczne, w tym nasze własne, a nawet zwłaszcza nasze własne. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie eseju (i obecności oraz aktywności ale zwłaszcza eseju). Napisanie satysfakcjonującego profesora eseju jest bardzo trudne. Tekst musi być rzetelny i co najważniejsze ciekawy. Tematy esejów są ustalane odgórnie (by uniknąć plagiatowania) ale jest ich dużo i są ciekawe.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License