Skrypty/Notatki

Żaden ze skryptów na tej stronie nie jest doskonały… dlatego jeśli posiadasz lepszy, bądź ulepszyłeś/aś istniejący - zamieść go tu koniecznie!

Skrypty

epistemologia epistemologia.zip
epistemologia M - Epistemologia.zip
epistemologia - streszczenie lektur epistemologia_lektury.zip
etyka etyka.zip
filozofia analityczna analityczna.zip
filozofia analityczna 2007 HFA.doc
filozofia nieanalityczna nieanalityczna.zip
filozofia kultury kultura.zip
filozofia społeczna spoleczna.zip
[szn] filozofia polska http://rowerowy.szczecin.pl/f/pliki/3ci/skrypty/FILOZOFIA_POLSKA-skrypt.doc
historia filozofii nowożytnej hfn.zip
historia filozofii nowożytnej M - Historia filozofii nowożytnej.zip
[szn] historia filozofii nowożytnej I http://rowerowy.szczecin.pl/f/pliki/Egzaminy/Letnia%2007/Filozofiia%20nowozytna%20do%20Locka.rtf
[szn] historia filozofii współczesnej http://rowerowy.szczecin.pl/f/pliki/3ci/skrypty/WykladyFW.doc
historia filozofii starożytnej i średniowiecznej hfs.zip
historia filozofii starożytnej M - Historia filozofii starożytnej.zip
historia filozofii średniowiecznej M - Historia filozofii średniowiecznej.zip
logika logika.zip
logika M - Logika.zip
logika 2 logika2.zip
[szn] logika http://rowerowy.szczecin.pl/f/pliki/Egzaminy/Letnia%2007/E_Logika1.doc
ontologia ontologia.zip
ontologia M - Ontologia.zip

Streszczenia i notatki

Historia Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

Streszczenie Streszczenia teologii św. Tomasza z Akwinu Str_'Str.Teologii'_Tomasz.doc
Streszczenie kilku rozdziałów (bez dwóch pierwszych) Traktatu o Bogu św. Tomasza z Akwinu Str_'Traktat o Bogu'_Tomasz.doc

Historia Filozofii Nowożytnej

Streszczenie Badań Hume'a Str_'Badania'_Hume.doc
skrypt z Kanta Kant_skrypt.doc
Streszczenie Prolegomeny Immanuela Kanta Str_'Prolegomeny'_Kanta.doc

Filozofia analityczna

Streszczenie pierwszego rozdziału Co to jest umysł? G. Ryle'a Str_'1 rozdz. Co to jest umysł'_Ryle.doc
Streszczenie //Myśl - studium logiczne // G.W.Frege Str_'Mysl - studium logiczne'_Frege.doc
G.Frege-Myśl.Studium logiczne G.Frege-Myśl.Studium logiczne

Filozofia nieanalityczna

Streszczenia tekstów z ćwiczeń 2014/2015, głównie II semestr Nieanalityczna Streszczenia.zip

Filozofia nauki

Notatki ze Struktury rewolucji naukowych Kuhna (po angielsku) http://www.des.emory.edu/mfp/kuhnsyn.html

Ontologia

ontologia 2014/15 - cwiczenia Ontologia odpowiedzi na pytania I
ontologia 2014/15 - cwiczenia Ontologia odpowiedzi na pytania II
Notatki z Trzech realizmów Z. Augustynka augustynek 3 realizmy.doc
Notatki ze Zdarzeń, rzeczy, procesów Z. Augustynka Zdzisław Augustynek zdarzenia rzeczy procesy.doc
Notatki z Kłopotów z abstraktami T. Bigaja powszechniki notatka.doc
Streszczenie tekstu Kategorie. Przegląd stanowisk i zagadnień Jacka Wojtysiaka Str_'Kategorie'_Wojtysiak.doc

Etyka

Streszczenie Uzasadnienia metafizyki moralności I.Kanta Str_'Uzasadnienia'_Kanta.doc

Filozofia społeczna

Notatki z Ducha kapitalizmu M. Webera Weber - duch kapitalizmu.doc
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License