Samorząd

Skład Zarządu Samorządu Studentów IF UW:

Daria Chibner

Anna Kuder

Marcin Szymański

Oskar Kozłowski

Przedstawiciele Samorządu Studentów IF w:

Parlamencie Studentów UW

Radzie Instytutu Filozofii

Radzie Wydziału Filozofii i Socjologii

Skład Komisji Stypendialnej Instytutu Filozofii w kadencji 2008/2009:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License