Przydatne Strony

Instytucje

Strona naszego Instytutu
http://www.filozofia.uw.edu.pl/

Grupa logiczna (tzw. biznes)
http://logika.uw.edu.pl/

Kognitywistyka
http://www.kognitywistyka.uw.edu.pl/

Niemieckie Towarzystwo Kantowskie
http://www.kant.uni-mainz.de/Kantgesellschaft.htm

Ośrodek Badań Filozoficznych
http://www.obf.edu.pl

Polskie Towarzystwo Filozoficzne
http://www.ptfilozofia.pl/

Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa
- inicjatywa kadry naukowej, doktorantów i studentów IF UW zajmujących się filozofią społeczną
http://www.pthm.org.pl/

Strona Philosophy Studies in English at UW
http://www.philosophy.uw.edu.pl

Czasopisma

Kronos
- jeden z najprężniej działających w Polsce periodyków filozoficznych
http://kronos.org.pl/

Nowa Krytyka
- czasopismo filozoficzne
http://www.nowakrytyka.pl/

Traktor Królewski
- czyli co się dzieje na Krakowskim Przedmieściu
http://traktor.dobrze.org

Koła naukowe

Strona Centrum Badań i Studiów Marksistowskich
- warto zwrócić uwagę szczególnie na arcybogaty zbiór tekstów z filozofii i publicystyki marksistowskiej
http://www.marksizm.edu.pl

Koło filozoficzne przy MISH UW
http://kf.mish.uw.edu.pl/

Biblioteki

Katalog Biblioteki IFIS PAN
- czasami szybciej coś uda nam się zamówić siedząc w wygodnym fotelu
http://195.187.97.20/webpac-bin/220r_ifisPL/wgbroker.exe?new+-access+top

Bazy czasopism pełnotekstowych BUW
- z tej strony (po podaniu numeru karty bibliotecznej i hasła) można ściągać pełne wersje artykułów z czasopism.
http://www.buw.uw.edu.pl/zasoby/czaselhan.htm

Hegloteka
- internetowa biblioteka zawierająca teksty G.W.F Hegla i teksty poświęcone temu filozofowi. Związana z prowadzonym w IF UW seminarium "Heglowska filozofia ducha"
http://marksizm.edu.pl/projekty/hegloteka/

Fora studentów IF

Samorząd Studentów IF UW na Facebooku dostępne tylko dla użytkowników Facebooka
http://www.facebook.com/pages/Samorz%C4%85d-Student%C3%B3w-Instytutu-Filozofii-UW/188171777536

Forum IF UW dostępne dla wszystkich
http://ifuw.fora.pl/

Wortale

Filozofia raczej analityczna
http://www.filozofia.pl

Polski Wortal Filozoficzny
http://www.filozofia.org.pl/

Rajama
- świetny portal filozoficzny
http://www.rajama.net

Książnica po niemiecku*
- bardzo duży zbiór linków. Strona po niemiecku, natomiast docelowe linki - niekoniecznie.
http://buecherei.philo.at/

Encyklopedie

Wikipedia część haseł filozoficznych jest stworzona przez studentów naszego Instytutu!
http://pl.wikipedia.org/wiki/

Stanfordzka Encyklopedia Filozofii
http://plato.stanford.edu/

The Internet Encyclopaedia of Philosophy dobra jeśli chodzi o hasła nieanalityczne
http://www.iep.utm.edu/

DTP

TUG i GUST Międzynarodowa i Polska grupa użytkowników systemu TeX. Informacje na temat LaTeX-a — świetnego, darmowego systemu składu, który m.in doskonale sobie radzi z formułami logicznymi.
http://www.tug.org/ http://www.gust.org.pl/
LaTeX for logicians Strona poświęcona specjalnym LaTeXowym ułatwieniom dla logików.
http://www.phil.cam.ac.uk/teaching_staff/Smith/LaTeX/
LaTeX for linguists Filozofom również często przydatne są narzędzia bardziej lingwistyczne i wtedy warto zerknąć tutaj: http://www.essex.ac.uk/linguistics/clmt/latex4ling/

Różne przydatne strony

Institute of Scientific Information Popularny Instytut Filadelfijski zajmuje się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem naukowych baz danych. Między innym można tutaj znaleźć informacje będące wskaźnikiem prestiżu i oddziaływania czasopism naukowych, na przykład indeks cytowań, "impact factor" poszczególnych czasopism czy w końcu tzw. listę filadelfijską. http://scientific.thomson.com/
ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/ects/index_en.html
Fundacja Humboldta - http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html

Strony studentów i absolwentów IF UW

Sklep ekologiczny Biały Lis - http://www.bialylis.pl

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License