Agnieszka Nogal

Doktor, adiunkt w zakładzie filozofii polityki

nogal.jpg

Ur. 28.09.1970 r. w Warszawie. Absolwentka Instytutu Filozofii oraz Wydziału Prawa i Administracji UW,
magistrantka prof. dr hab. Bogusława Wolniewicza (1994)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bogusław_Wolniewicz

Specjalność: współczesna filozofia polityki, filozofia prawa

Przejawia zamiłowanie do tubylstwa oraz nadwiślańskich łęgów (z odrobiną pretensji?)

Współzałożycielka pisma "Civitas. Studia z Filozofii polityki" oraz pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN. W 1999 r. z inicjatywy prof. dr hab. Barbary Markiewicz zatrudniona w Zakładzie Filozofii Polityki Instytutu Filozofii UW.
http://www.isppan.waw.pl/redinfo/civitas/index.html

Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w European University Institute, Florencja (2002-2003)

Ma męża Janka, syna – Filipa (ur. w 2004) oraz córkę Antoninę (ur. w 2008).

Strona IF:
http://www.filozofia.uw.edu.pl/pracownicy/informator/pracownicy/nogal.htm

Prowadzone zajęcia

  • Wykład monograficzny "Współczesna filozofia prawa"
  • ćwiczenia z filozofii polityki
  • Seminarium Główne zagadnienia filozofii polityki: powrót klasycznych pojęć. Wojna
  • Seminarium Political Philosophy
  • Pani doktor prowadziła zajęcia z wprowadzenia do filozofii dla pierwszego roku. Forma - bardzo luźne "konwersatorium". Jest też odpowiedzialna za anglojęzyczne seminarium The End of State.
  • Opiekun pierwszego roku.

Opinie

  • Konwersatorium jest sympatyczne, dopuszczalne są dyskusje praktycznie na każdy względnie sensowny temat. Jedyna, jak dla mnie, wada - pani doktor zachowuje zbyt daleko idącą neutralność i jest zdecydowanie za mało (wcale) kontrowersyjna.
  • Chodziłem na ćwiczenia filozofii polityki i dowiedziałem się np. że Hannah Arendt była socjalistką :D
  • Mam pytanie: po czym rozpoznaje się prestiżowość pisma (poza, rzecz jasna, wysokim mniemaniem o sobie jego redaktorów)? Prawdopodobnie po prestiżu piszących w nim autorów:-)
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License