Logika i Poznanie

Seminarium prof. Marcina Mostowskiego, odbywa się w piątki o 18.30 w sali 11 na KP3.

Program seminarium w roku 2007/2008

Aktualizowany program seminarium wraz z listą referentów i datami rozpoczęcia referatów dostępny jest pod poniższym adresem:
http://spreadsheets.google.com/pub?key=pxpi6szJEGjbLvXjenu8SWw&output=html

Dla kogo?

Dla studentów filozofii chcących zajmować się w przyszłości logiką. Konieczna jest pewna wiedza logiczna, a najlepiej skończenie kursu logika 2 (bycie jego uczestnikiem to niezbędne minimum) — w przeciwnym wypadku raczej niewiele da się wynieść z zajęć. Bardzo mile widziane jest równolegle studiowanie matematyki albo informatyki.

Warunki zaliczenia

Przygotowanie referatu lub napisanie artykułu.

Styl pracy

Prowadzący zleca referentowi przygotowanie referatu na podstawie artykułu albo opracowanie pewnego zagadnienia. Artykuły są zazwyczaj dość trudne, warto więc skonsultować treść referatu z prowadzącym. Referat polega głównie na dość dokładnym dowodzeniu twierdzeń na tablicy. Kiedy prowadzący dochodzi do wniosku, że referent sobie nie radzi, przejmuje inicjatywę i sam dowodzi (jest to zazwyczaj bardzo stresujące dla referenta). Zdarzają się też niespodzianki, jak rozbudowane dygresje lub dowodzenie wymyślonych ad hoc twierdzeń.

Jeżeli czegoś nie rozumiemy, należy przemóc lęk i zadać pytanie — zazwyczaj będzie to z korzyścią dla nas i (być może) reszty grupy.

Referat trwa tyle zajęć, ile prowadzący uzna za potrzebne (czyli aż się temat wyczerpie lub przestanie być interesujący).

Kod obyczajowy

Zajęcia zaczynają się zazwyczaj z lekkim opóźnieniem. Nikomu nie będzie przeszkadzać, jeżeli będziemy sączyli Colę. Mniej więcej w środku zajęć jest długa przerwa, wystarczająca na wypalenie dwóch papierosów lub zjedzenie kanapki. Jeżeli spotkanie jest ciekawe, może się dość mocno przedłużyć.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License