Logika 1 Dla Logikow

logika I- wymagania (prof. Stanisław Krajewski)

 1. język a metajęzyk
 2. zdania w sensie logicznym, asercja
 3. poziom syntaktyczny, semantyczny, pragmatyczny języka
 4. schematy logiczne zdań z języka naturalnego
 5. rachunek zdań
 6. tautologie
 7. metoda tabelkowa pełna i skrócona
 8. dowody formalne w rachunku zdań
 9. aksjomatyka rachunku zdań
 10. twierdzenie o dedukcji
 11. dowody założeniowe
 12. sprzeczność (wykluczanie, zaprzeczanie)
 13. relacje między zdaniami
 14. kategorie syntaktyczne
 15. funktory ekstensjonalne i intensjonalne
 16. rodzaje nazw
 17. denotacja i konotacja nazwy
 18. stosunki zakresowe
 19. sylogistyka, kwadrat logiczny
 20. rózne sensy pojęcia zbioru
 21. rachunek zbiorów
 22. wykresy Venna
 23. moce nieskończone, tw. Cantora
 24. różne własności i rodzaje relacji
 25. porządki, elementy maksymalne i największe etc.
 26. działania na relacjach
 27. relacje a funkcje
 28. relacje równoważności, klasy abstrakcji
 29. podział logiczny, klasyfikacja
 30. kwantyfikatory
 31. predykaty, rodzaje zmiennych
 32. rachunek kwantyfikatorów
 33. struktury relacyjne
 34. spełnianie, prawdziwość
 35. tautologie rachunku kwantyfikatorów
 36. kwantyfikatory ograniczone
 37. reguły wnioskowania
 38. dowody formalne
 39. tw. o pełności dla rachunku kwantyfikatorów
 40. definicje i ich rodzaje
 41. implikatura konwersacyjna
 42. zasady Grice'a
 43. standaryzacja, diagram, standaryzacja argumentacji
 44. wynikanie logiczne
 45. wnioskowanie dedukcyjne
 46. wnioskowanie mocne, dobra argumentacja
 47. wnioskowanie redukcyjne
 48. indukcja
 49. kanony Milla
 50. wnioskowanie statystyczne
 51. błędy logiczne
 52. logiki nieklasyczne
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License