Lista Zagadnien Epistemologia

Pytań ma być albo 10, albo 18-20 z listy poniżej. Ilość miejsca na odpowiedź to około 3 zdania, czas egzaminu 1,5h.
Topic na gronie

1. Pojęcie wiedzy i problemy z nim związane (problem Gettiera i próby jego rozwiązania)
2. Metody uzasadniania twierdzeń (przekonań) i kłopoty z pojęciem uzasadniania związane (m.in. dedukcja, indukcja, trylemat Friesa)
3. Problem indukcji: problemy Hume’a i Goodmana, naiwny i wyrafinowany indukcjonizm, indukcja probabilistyczna.
4. Próby rozwiązania problemu Hume’a
5. Falsyfikacjonizm Poppera a pojęcie i rozwój wiedzy (naukowej i pozanaukowej), biologia odkrycia naukowego i epistemologia bez podmiotu poznającego.
6. Idealizm (subiektywny i obiektywny) i jego krytyka.
7. Analistyczne i syntetyczne – kantowski podział sądów, definicje pojęcia analityczności i krytyczne stanowisko Quine’a.
8. Źródła wiedzy: aprioryzm i empiryzm skrajny i umiarkowany
9. Pojęcie prawdy: kłopoty klasycznej teorii prawdy i koncepcje nieklasyczne
10. Semantyczna koncepcja prawdy Tarskiego
11. Minimalizm, deflacjonizm i antydeflacjonizm w kwestii pojęcia prawdy.
12. Prawda a znaczenie: spór Dummetta z Davidsonem i Tarskim
13. Problem percepcji – spór o dane zmysłowe
14.Sceptycyzm a racjonalizm
15. Sceptycyzm i antysceptycyzm w odniesieniu do świata zewnętrznego.
16. Spór o realizm – formy realizmu i antyrealizmu, kryterium realizmu, realizm i antyrealizm a pojęcie prawdy.
17. Wybrane teorie znaczenia i odniesienia przedmiotowego: Ajdukiewicz, Putnam, Dummett.
18. Filozofia umysłu: problem tożsamości, innych umysłów, problem relacji umysł-ciało
19. Sztuczna inteligencja i argument Searle’a
20. Naturalizowanie epistemologii: epistemologia ‘tradycyjna’, naturalistyczna i zneutralizowana.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License