Książek Andrzej
  • Nie wierzyłem, że można być takim kretynem, dopóki nie poszedłem na jego seminarium. Trudno osiągnąć takie dno, nawet w tym instytucie!
  • Chciałem pójść na jego seminarium o zen. ale praktykujący ten nurt student, który był na poprzednim roku, wybił mi to z głowy. Lojalnie przekazuję ostrzeżenie.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License