Filozofia Społeczna

Listy lektur na ćwiczenia z filozofii społecznej - rok akademicki 2007/2008

grupa mgra Sebastiana Szymańskiego

czwartek 11.30-13.00, s. 24

1. A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce: t. I, Wstęp, cz. 2: rozdz. 6-8; t. II, cz.1: rozdz. 1-5, 8, cz. 2: rozdz. 1-4, cz. 4: rozdz. 6-8.
2. J.G. Fichte, Zamknięte państwo handlowe, w: idem, Zamknięte państwo handlowe i inne pisma.
3. G.W.F. Hegel, Zasady filozofii prawa: § 182-208, 229-260, 270.
4. K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1: s. 429-432, 444-448, 469-473, 484-486, 489-490, 493-494, 546-557, 609-614; t. 3: s. 37-38, 72-87; t. 4: s. 514-527.
5. G. Lukács, Urzeczowienie i świadomość proletariatu, w: idem, Historia i świadomość klasowa oraz M. Weber, Duch kapitalizmu, w: idem, Etyka protestancka a duch kapitalizmu.
6. M. Horkheimer, Krytyka instrumentalnego rozumu, w: idem, Społeczna funkcja filozofii, s. 247-265, 329, 332, 336-343, 360-374, 378-382, 400-405, 412-413.
7. Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, w: idem, Pisma społeczne.
8. H. Marcuse, Eros i cywilizacja: rozdz. I, II, IV, VIII, IX.
9. J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie, rozdz. I, III, IX
10. M. Foucault, Szaleństwo i społeczeństwo, „Rządomyślność”, Seksualność i władza oraz „Omnes et singulatim”: przyczynek do krytyki politycznego rozumu, w: idem, Filozofia, historia, polityka.
11. J. Rawls, Liberalizm polityczny, wykł. I, IV, VI.
12. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka, cz. I, rozdz. I i II.
13. E. Laclau, Uniwersalizm, partykularyzm i problem tożsamości oraz Podmiot polityki, polityka podmiotu, w: idem, Emancypacje.
14. N. Fraser, Sprawiedliwość społeczna w epoce polityki tożsamości: redystrybucja, uznanie, uczestnictwo, w: N. Fraser, A. Honneth, Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna

Marcin Pańków, lektury na ćwiczenia 1-ego marca.

1. Hegel, Fenomenologia ducha: Wstęp (nie mylić z Przedmową), oraz
fragmenty z rozdziału "C. (AA)" zatytułowanego "Rozum". W ramach tego rozdziału przeczytamy fragmenty z podrozdziału B. pt. "Urzeczywistnianie się rozumowej samowiedzy przez nią samą". Od początku do pierwszego akapitu paragrafu "Cnota i bieg spraw świata" włącznie. Zalecam raczej tłumaczenie Landmana, czyli 1963, t I. s. 93-113, 395-426. Niestety nie dysponuję numerami stron zgodnie z drugim tłumaczeniem.

2. Siemek, Wolność, rozum, intersubiektywność (Warszawa 2002): O dialektyce kultury w Heglowskiej Fenomenologii ducha, s. 149-173.

Począwszy od następnych zajęć będę także podawał "opcję minimum", czyli to, co trzeba przeczytać, jeżeli ktoś z jakichś przyczyn nie jest w stanie przeczytać całości. W tym wypadku jest to dość trudne, więc powiem tylko, na co należy zwrócić szczególną uwagę:

1. Hegel: Wstęp (koniecznie) plus strony: 395-399, 405-419, 426. Skupimy się na heglowskiej wizji relacji między indywidualnością, a tym, co uniwersalne (jednostkowością a ogólnością).

2. Siemek: Proszę zwrócić uwagę przede wszystkim na dwie ostatnie części tekstu, s. 158-172. Chodzi o Heglowską interpretację genezy świata nowoczesnego. Teksty są trudne, ale proszę się nie przejmować. Potem będzie łatwiej. Następnym razem dane prześlę wcześniej.

Zajęcia 8 marca

1. Hegel: Zasady filozofii prawa - Przedmowa plus fragmenty trzeciej części "Etyczność". Paragrafy dotyczące rodziny, społeczeństwa obywatelskiego i dwa pierwsze paragrafy dot. państwa. Szczególną uwagę proszę zwrócić na paragrafy 144-157,162-168, 174-177, 181-206, 244-245, 260-261.

2. Siemek: "Prawo etyczności i etyczność prawa" plus dla porównania "Hegel i etos nowoczesności" w: Hegel i filozofia.
Teksty prof. Siemka od dzisiaj dostępne w teczce nr 102 w piwnicy (do ksero).

UWAGA: na ostatnich zajęciach zapomniałem ogłosić, że PROF. OCHOCKI TYM RAZEM JUŻ DEFINITYWNIE PRZEJMUJE SEMINARIUM PROF. SIEMKA. Pierwsze zajęcia odbędą się w przyszłym tygodniu (czwartek, 15 marca, godz. 17:15). Prosił o przeczytanie PRZEDMOWY do Fenomenologii ducha (całość). Osoby, które odczytały tę wiadomość bardzo proszę o rozpropagowanie tej informacji wśród potencjalnych uczestniczek(ków) za pośrednictwem sms-ów, maili etc.

Zajęcia 15 marca

1. Marks (i Engels): Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp (http://skfm.dyktatura.info/downloads.php?cat_id=1&download_id=11), Tezy o Feuerbachu (http://skfm.dyktatura.info/downloads.php?cat_id=1&download_id=14), Manifest Partii Komunistycznej (http://skfm.dyktatura.info/downloads.php?cat_id=1&download_id=3).

2. M. Hardt, A. Negri: Imperium, s. 79-82, 413-435. Dostępne w teczce.

Zajęcia 22 marca

1. Marks: Kapitał, t. I - Wstęp do pierwszego wydania (http://skfm.dyktatura.info/downloads.php?cat_id=1&download_id=285); (ew. Posłowie do drugiego wydania: http://skfm.dyktatura.info/downloads.php?cat_id=1&download_id=286); r. 1 Towar, p. 4. "Fetyszyzm towarowy i jego tajemnica" (s. 76-89; http://skfm.dyktatura.info/downloads.php?cat_id=1&download_id=281); r. 5. "Proces pracy i proces pomnażania wartości" (http://skfm.dyktatura.info/downloads.php?cat_id=1&download_id=283). (Dodatkowo proszę przejrzeć r. 6. "Kapitał stały i kapitał zmienny": http://skfm.dyktatura.info/downloads.php?cat_id=1&download_id=282).

2. L. Althusser: Marksizm a humanizm, II-IV (http://skfm.dyktatura.info/downloads.php?cat_id=4&download_id=78).

Zajęcia 29 marca

1. Weber: Etyka protestancka i duch kapitalizmu. r. 2. Duch kapitalizmu. (dodatkowo Uwagi wstępne)

2. Lukács: Urzeczowienie i świadomość proletariatu. cz. 1 Zjawisko urzeczowienia, w: Historia… (Dodatkowo polecam przedmowę Siemka: Marksizm jako filozofia. Dostępne także w książce Siemka: Wolność, rozum, intersubiektywność.)

Zajęcia 5 kwietnia

Czytamy fragmenty z Bycia i czasu Heideggera oraz kontynuujemy rozważania nad Lukácsem.

1. Heidegger: Bycie i czas, paragrafy: 15, 16, 27, 35-38, 74,75 oraz ewentualnie 31, 32.

2. Lukács: II Antynomie myśli mieszczańskiej, III Stanowisko proletariatu. (dalsza część Urzeczowienia i świadomości proletariatu). Proszę zwrócić uwagę na str. 246-255, 287nn, 298n, 310, 316, 342-349, 351-356, 363n, 398n, 411nn, 417.

3. Siemek: Marksizm jako filozofia, zwł. p. IV.

4. Lucien Goldmann: Lukács i Heidegger, zwł. s. 4-7 (http://skfm.dyktatura.info/downloads.php?cat_id=10&download_id=105).

Zajęcia 12 kwietnia

1. Adorno, Horkheimer: Dialektyka oświecenia, Rozdział I: "Pojęcie oświecenia", s. 19- 59 oraz s. 75-78 i 98-102.

2. Jako lekturę dodatkową na temat Dialektyki oświecenia polecam
Habermas: Filozoficzny dyskurs nowoczesności, "Splot mitu i oświecenia", s. 127-153.

Zajęcia 19 kwietnia

1. Roland Barthes: Mitologie - fragmenty z części teoretycznej "Mit dziś". s. 239-264, 271-280, 292-296.

2. Ponadto kontynuujemy wątek Odyseusza z Dialektyki oświecenia - fragmenty s. 48-51, 75-78. Natomiast dla porównania z Barthesem polecam jeszcze rozdział z Dialektyki… pt. "Przemysł kulturalny", szczególnie końcową część tekstu, s. 182-188.

Zajęcia 26 kwietnia

1. Jean Baudrillard: Społeczeństwo konsumpcyjne, fragmenty z części I i III, s. 7-23, 157-169.

2. Guy Debord: Społeczeństwo spektaklu, r. II,III, s. 45-62 oraz
Rozważania o społeczeństwie spektaklu, paragrafy V, , X-XII, XVI, XX (s. 155n,166-172, 180-183, 190n).
Teksty dostępne w teczce w piwnicy w środę od 14ej.

Zajęcia10 maja

1. Foucault: Nadzorować i karać, s. 71-80, 191-220, czyli fragmenty z rozdziału "Karanie uogólnione" oraz "Panoptyzm" w całości.

2. Nietzsche: Z genealogii moralności, Rozprawa druga pt. "Wina", "Nieczyste Sumienie" i tym podobne

Zajęcia 17 maja

1. Hans Albert: Mit totalnego rozumu
2. Juergen Habermas: Przeciwko pozytywistycznie przepołowionemu racjonalizmowi, w zbiorze: Racjonalność i styl myślenia, Warszawa 1992.
Teksty dostępne w teczce.

Zajęcia 24 marca

1. Habermas: Filozoficzny dyskurs nowoczesności, wykład XI, I.

2. Foucault: Fragmenty z Woli wiedzy, w: Historia seksualności, Warszawa 2002, s. 74-87. (r. IV "Urządzenie seksualności". 1. Stawka, 2. Metoda)

Teksty dostępne we wtorek po 14:00 w teczce.

Zajęcia 2 czerwca

1. Zizek: Wzniosły obiekt ideologii, s. 13-73, 110-112

2. Laclau, Mouffe: Hegemonia a strategia socjalistyczna, Polityka i polityczność (fragmenty)

Teksty dostępne w teczce.

Szanowni Państwo,
ze względu na godziny dziekańskie postanowiłem przełożyć termin zaliczeń na poniedziałek w godzinach 13:30- 15:00 oraz 16:30-18:00.
Przypominam, że osoby, które były nieobecne na ćwiczeniach więcej niż dwa razy, to:
Justyna Owczarek (15.03, 29.03,19.04, 17.05), Adam Szprot (15.03, 22.03,05.0417.05), Ewa Opawska (29.03 i dwa nast.), Michał Borucki (8.03,29.03,10.05), Adam Radecki (15.03. 12.04, 10.05), Marta Ludwicka (08.03, 29.03, 05.04) i Jakub Śwircz (22.03,05.04, 19.04).
(z wyjątkiem jednej z wymienionych Pań, która miala zwolnienie).

Jeżeli ktoś nie jest w stanie dotrzeć w poniedziałek albo ma jakieś inne wątpliwości i pytania, proszę o kontakt na adres e-mail
lp.airetni|woknapm#lp.airetni|woknapm
pozdrawiam
Marcin Pańków
P.S.
Pominąłem dwie osoby: Michał Sokół (08.03. 05.04, 24. 05) i Mikołaj Pałyska (08.03., 15.03,29.03 i wszystkie trzy majowe).

Drodzy Państwo,
zapraszam z indeksami do zakładu jutro (w piątek) o 12:30 albo w poniedziałek o tej samej porze.
pozdrawiam
M.P.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License