Filozofia Dialogu Miedzyreligijnego

Oto nasza strona na FB: https://www.facebook.com/FilozofiaDialoguMRel

Seminarium ma na celu analizę dialogu międzyreligijnego i jego podstaw filozoficznych. Choć jest kontynuacją seminarium z lat wcześniejszych, nie zakłada znajomości konkretnych tekstów, a tylko zainteresowanie fenomenem religijności, orientację w nauczaniu chociaż jednej religii i znajomość podstawowych pojęć filozoficznych oraz umiejętność czytania po angielsku. Dużo uwagi poświęcimy dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu, w który zaangażowani są obaj prowadzący. Poważny dialog międzyreligijny jest w dużej mierze owocem wysiłków podejmowanych po Drugiej Wojnie Światowej, choć ma oczywiście prekursorów. Rozważenie wielu dwustronnych dialogów międzyreligijnych umożliwi poznanie otwartych interpretacji wielu tradycji religijnych. Książka, która będzie podstawą tegorocznego seminarium, „The Wiley-Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue” (pod red. Catherine Cornille, 2013), zawiera uogólnienie doświadczeń wielu spotkań. Wśród jej autorów są znani pionierzy i analitycy dialogu, np. Leonard Swidler i Paul Knitter. Różnorodność rozpatrywanych przypadków daje materiał do filozoficznej refleksji nad religiami, ich wzajemnym stosunkiem, a także rolą i przyszłością religii we współczesnym świecie.
Program:
1 The History of Inter-Religious Dialogue
2 Conditions for Inter-Religious Dialogue
3 Monastic Inter-Religious Dialogue
4 Comparative Theology and Inter-Religious Dialogue
5 Scriptural Reasoning as Inter-Religious Dialogue
6 Inter-Religious Worship
7 Art and Inter-Religious Dialogue
8 Inter-Religious Dialogue and Interstitial Theology
9 Inter-Religious Dialogue and Social Action
10 Inter-Religious Dialogue and Peacebuilding
11 Women in Inter-Religious Dialogue
12 Buddhist–Hindu Dialogue
13 Jewish–Christian Dialogue
14 Jewish–Muslim Dialogue
15 Christian–Muslim Dialogue
16 Shinto–Buddhist Dialogue
17 Muslim–Hindu Dialogue
18 Christian–Confucian Dialogue
19 Dialogue between Islam and African Religions
20 Hindu–Christian Dialogue
21 Native American Spirituality and Christianity
22 Islam and Buddhism
23 Christian–Buddhist Dialogue
24 Buddhist–Jewish Relations
25 Hindu–Jewish Encounters
26 The Implicit Dialogue of Confucian Muslims
27 A Confucian–Jewish Dialogue
28 The Mormon–Evangelical Dialogue

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License