Epistemologia (Sebastian Matuszewski)

Ćwiczenia prowadzone przez Sebastiana Matuszewskiego

Lista lektur

Wiedza

 1. A. J. Ayer, Problem poznania, Warszawa 1965, rozdz. I: "Filozofia a poznanie", ss. 7-43
 2. E. L. Gettier, "Czy uzasadnione i prawdziwe przekonanie jest wiedzą?", Principia I, 1990, ss. 93 -96

Uzasadnianie i sceptycyzm

 1. A. J. Ayer, Problem poznania, Warszawa 1965, rozdz. I: "Filozofia a poznanie", ss. 44-105
 2. D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, rozdz. IV - V
 3. K. R. Popper "Wiedza hipotetyczna. Moje rozwiązanie problemu indukcji", w: Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna", ss 9.49
 4. G. E. Moore, "Obrona zdrowego rozsądku", w: O metodzie filozoficznej , ss. 16-35
 5. L. Wittgenstein, O pewności (koniecznie w tłumaczeniu B. Chwedeńczuka - tutaj tekst po angielsku), całość
 6. I. Kant, Prolegomena (tekst), ss. 20-110
 7. W. V. O. Quine, Dwa dogmaty empiryzmu, w: Z punktu widzenia logiki, ss. 49-75

Prawda

 1. A. Tarski, Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki, w Pisma logiczno-filozoficzne, t. I: Prawda, ss. 228-82
 2. D. Davidson, Szaleństwo prób definiowania prawdy, w U. Żegleń (red.), Dyskusje z Donaldem Davidsonem o prawdzie, języku i umyśle, ss.33-52

Realizm

 1. H. Putnam, Wiele twarzy realizmu, w Wiele twarzy realizmu i inne eseje, Wykłady I,II ss. 325-69 lub H. Putnam, Dlaczego świat nie jest wyrobem gotowym?, w Wiele twarzy realizmu i inne eseje, ss. 225-262
 2. C. Wright, Realizm, znaczenie i prawda, w: T. Szubka (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, ss. 295-326

Percepcja

 1. A. J. Ayer, Percepcja, w: B. Chwedeńczuk (red.), Fragmenty filozofii analitycznej, t. III: Filozofia percepcji, ss.131-51
 2. J. L. Austin, Zmysły i przedmioty zmysłowe, w: Mówienie i poznawanie, wykłady I-VI, IX oraz B. Chwedeńczuk, Sense and Sensibilia, w: B. Skarga (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. I, ss. 10-2

Epistemologia znaturalizowana

 1. W. V. O. Quine, Epistemologia znaturalizowana, w: Granice wiedzy i inne eseje, ss. 106-25
 2. H. Putnam, Dlaczego rozumu nie można znaturalizować?, w Wiele twarzy realizmu i inne eseje, ss. 225-262
 3. K. R. Popper, Epistemologia bez podmiotu poznającego, w: Wiedza obiektywna, ss. 138-92
 4. K. R. Popper, Ewolucja i drzewo wiedzy, w: Wiedza obiektywna, ss. 302-36 lub K. R. Popper, Przyczynek do ewolucyjnej teorii wiedzy, w: Świat skłonności, ss. 39-62

Filozofia umysłu

 1. Th. Nagel, Jak to jest być nietoperzem, w: tenże, Pytania Ostateczne, ss. 203-219
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License