Dobieszewski Janusz

- Dyrektor ds. Studenckich. Jeżeli jest jakiś problem, jakaś sprawa, to najbardziej przyjazną i chętną do pomocy osobą, będzie właśnie Dobieszewski.
- A najchętniej, o czym nie nalezy zapominać, skieruje z problemem do Pani Marii…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License