Stypendia

Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania poniżej, warto zajrzeć na tę stronę

STYPENDIA NAUKOWE

Komisja Stypendialna uchwaliła następujące progi stypendiów naukowych na rok akademicki 2006/2007:

I próg 4,66- 4,74
II próg 4,75-4,99
III próg 5,0

Kwoty stypendiów:

I próg 150 zł
II próg 200 zł
III próg 250 zł

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne jest przyznawane studentom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej. Stypendium to można zacząć otrzymywać w każdym momencie roku akademickiego – wystarczy złożyć odpowiednie dokumenty do pokoju 16A (Pełen regulamin przyznawania pomocy materialnej znajduje się tu. Stypendium socjalne przyznawane jest osobom, których miesięczny dochód na członka rodziny wynosi mniej niż 569 zł.
Wniosek można ściągnąć stąd
W roku akademickim 2006/2007 progi stypendium socjalnego wynoszą:
0 - 100 zł - 450 zł
101 - 200 zł - 300 zł
201 - 300 zł - 200 zł
301 - 400 zł - 150 zł
401 - 569 zł - 90 zł

Stypendium socjalne jest przyznawane od tego miesiąca w którym są składane dokumenty.
WAŻNE! Pamiętaj, do stypendium koniecznie trzeba dołączyć dokumenty o: dochodzie członków rodziny powyżej 16 roku życia, wszelkie zaświadczenia na temat kiepskiej sytuacji finansowej (pomoc społeczna, Caritas itp.), świadectwa zgonu rodziców (jeśli oczywiście taka jest sytuacja), dokumenty rozwodowe, zaświadczenia o alimentach itd. Komisja Stypendialna nie jest wszechwiedząca – nie może wiedzieć, że niewpisany rodzic nie żyje, nie zna szczegółów rozwodu, nie wierzy w dochód na członka rodziny w wysokości 30 zł miesięcznie. Im więcej danych będzie miała komisja, tym lepiej zostanie rozpatrzona Twoja sprawa!

DOPŁATA DO ZAKWATEROWANIA

Obecnie w wysokości 90 zł miesięcznie. Może starać się o nią każdy, kto otrzymuje stypendium socjalne (dokumenty można składać razem) i spełnia dwa warunki:
1. studiuje dziennie lub wieczorowo
2. pochodzi spoza aglomeracji warszawskiej i mieszka w akademiku, bądź na stancji
Wniosek można ściągnąć stąd

DOPŁATA DO WYŻYWIENIA

Obecnie w wysokości 90 zł miesięcznie. Może starać się o nią każdy, kto otrzymuje stypendium socjalne (dokumenty można składać razem).
Wniosek można ściągnąć stąd

ZAPOMOGA

Podanie o zapomogę można złożyć najwyżej trzy razy w roku. Prośba o zapomogę powinna być umotywowana nagłym pogorszeniem sytuacji życiowej (śmierć lub choroba członka rodziny, ciężka choroba studenta, kontuzja, wypadek, utrata pracy itp.), ale też dużymi wydatkami (np. urodziny dziecka). Przy składaniu podania o zapomogę wyjątkowo ważne jest dobre umotywowanie prośby – Komisja Stypendialna będzie mogła wtedy wyznaczyć odpowiednią wysokość zapomogi (nawet do kilku tysięcy złotych!). Jeśli chcecie pomocy finansowej w leczeniu – dobrze zachować rachunki za leki (bo Komisja chciałaby, ale nie może wierzyć na słowo), dobrze przynieść wszelkie możliwe zaświadczenia – od lekarza, pomocy społecznej itp. Pierwszeństwo w otrzymywaniu zapomogi mają osoby w trudnej sytuacji finansowej, dlatego należy do wniosku o zapomogę dołączyć zaświadczenia o dochodach członków rodziny (vide stypendium socjalne).
Wniosek można ściągnąć stąd

W razie niezadowalającego rozpatrzenia Twojej sprawy prze KS IF UW, można zawsze odwołać się od jej decyzji do Odwoławczej Komisji Stypendialnej UW (lp.ude.wu|sko#lp.ude.wu|sko).

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License