Cwiczenia Z Historii Filozofii Starozytnej I Redniowiecznej

Przykładowe pytania na kolokwium po pierwszym semestrze:

1. Do poznania czego i w jaki sposób dąży dusza? (List VII Platona)
2. Sposoby opisywania zmiany (ruchu) wg "Metafizyki" Arystotelesa.
3. Części duszy i związane z nimi cnoty wg "O Duszy" Arystotelesa.
4. Hamulec relacji podmiot-przedmiot. ("Zarysy Pirrońskie")
5. Na czym polega zło moralne wg Epikura?
6. Rola ascetyzmu w etyce Epikura.
7. Czym jest dusza wg Plotyna?
8. Aspekt logosu wg Filona z Aleksandrii.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License