Brożek Anna
  • Może ktoś wie, jaki cudem ta panienka dostaje ciągle jakieś nagrody, czy tam inne stypendia, bo za wykład z teorii pytań powinna dostać co najwyżej medal z kartofla.
  • Pani dr Brożek to osoba pogodna i życzliwa. Jej ćwiczenia z semiotyki są bardzo bliskie książce Jadackiego i dobrze przygotowują do egzaminu. Określenie "ta panienka" uważam za seksistowskie i protekcjonalne - bez względu na jakoś jej wykładu.
  • Pierwsza wypowiedź jest na żenująco niskim poziomie. Jakie stypendia, jakie nagrody? Nalezy opisać osiągnięcia p. Brożek i podać argumenty na rzecz tego, że z przyznaniem owych nagród p. Brożek się nie zgadzasz. Są pewne standardy merytorycznej przyzwoitości oceny, które należy respektować…
  • Miałem okazję przeglądać książkę prof. Brożek i byłem zdziwiony niskiej jakości formą. W XX wieku Word nie powinien być używany do rycin. Sądziłem, że prof. Brożek powiedziała wszystko na temat teorii pytań, dopóki nie dowiedziałem się, że problemy te są obecnie badane w innych ośrodkach badawczych. Nie znalazłem tych badań w przedmiotowej książce.
  • Nadto, kilka lat temu jako student, miałem możność wysłuchania i wspólnego ćwiczenia z, wówczas dr, Brożek, wykładu z zakresu Logiki II. Przedmiotowy wykład byłby wspaniały, gdyby nazywał się Semiotyka I.
  • Wykład z semiotyki prof. Brożek jest wariacją na temat podręcznika JJJ. Prowadzony uczciwie. Lepiej spędzić ten czas mniej bezmyślnie.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License